About     ​​Message    Levitate    home

ARTIST STATEMENT
Materie, vorm en kleur.
De werken kunnen het beste geïnterpreteerd worden vanuit de perceptie van tijd, ruimte en materie. De essentie van de werken is het bevragen van onze interpretatie en de intensiteit van een waarneming. Het gaat in op het bestuderen van kleur en materie. Met name het verband tussen het geestelijke betrekking en fysieke betrekking is hier belangrijk. Kleuren zoals we altijd hebben geweten met verschillende context. Echter, gaan de werken in op de krachtige directheid in de meest pure vorm. ​​​​​​​
Onderzoek
Het onderzoek van schaal, kleur, toepassing; de interpretaties hiervan staan centraal. 
De series laten een complex begrip zien van monochroom en tevens de relaties tussen pigment verzadiging en dichtheid. Een constante balans tussen het toestaan en loslaten. Via een proces van onderzoek naar de inhoudelijke thematiek en figuratie beweegt het werk zich naar de abstractie. Op zoek naar de juiste balans tussen het tonen en het niet tonen. 

De werken doen aanspraak op het geduld en de aandacht van de kijker. Er is geen juiste interpretatie nodig voor de verhalen die de werken vertellen of de vragen die deze oproepen. Het gaat alleen over de suggestieve waarden van het beeld in relatie met de kijker. Hierdoor laten de beelden ruimte open voor verschillende interpretaties van de toeschouwer. Het werk prikkelt de kijker om over hun eigen positie na te denken. Hier volgt een eigen invulling over datgene wat het voor de beschouwer kan betekenen.


Back to Top