Creëren vanuit de behoefte aan het bevragen en betekenis geven aan gedachten. De noodzaak voelen om iets bij te willen dragen, de drang hebben om iets te willen vertellen. ​​​​​​​Werk dat vanuit het bevragen en onderzoeken van verschillende gedachten is ontstaan, gevormd tot projecten waarin de rol van de kijker essentieel is. De urgentie van stilstaan, voorbijgaan aan de waan van de dag. Het bevragen zonder dan dat essentieel is om de antwoorden te weten. 

Het werk daagt de kijker uit tot bevraging, zonder de noodzaak om een antwoord te vinden. Het gaat echter om de individuele interpretatie van het werk tot een gedachte vanuit elke individuele kijker. Het werk daagt de kijker uit om zelf na te denken over de betekenis van een gedachte, vanuit een kleurervaring. 

Het samenzijn met kleur is het startpunt. Een oproep om stil te staan bij je eigen gedachte en deze te bevragen. Stilstaan bij betekenisgeving van een gedachten of gevoel. De tijd te nemen om te relativeren en te reflecteren. De werken zijn ontstaan vanuit een onderzoek naar gevoel, gedachten en kleur. Echter, de betekenisgeving is aan de kijker. Er is geen slotconclusie of definitief antwoord, enkel alleen maar nieuwe vragen.


Huidig project
Samenzijn met kleur. Adem diep in, verstil. Een zoektocht naar zingeving. Het samenzijn met kleur, een colloquium over zingeving van gedachte. Een zoektocht naar betekenisgeving aan onze gedachten, en onze positionering tegenover onze gedachten. Wat een gedachte kan zijn, de betekenis hiervan, hoe deze gedachte wordt gevormd door onze gedachten. Monochrome werken waarin gezocht wordt naar de essentie van een gedachte zorgvuldig opgebouwd in kleurnuances. 

Verdere toelichting over dit project is te vinden onder “huidig project”.
Back to Top