SAMENZIJN MET KLEUR
Een zoektocht naar zingeving. Het samenzijn met kleur, een colloquium over zingeving van gedachte. Een zoektocht naar betekenisgeving aan onze gedachten, en onze positionering tegenover onze gedachten. Wat een gedachte kan zijn, de betekenis hiervan, hoe deze gedachte wordt gevormd door onze gedachten. 

Monochrome werken waarin gezocht wordt naar de essentie van een gedachte, zorgvuldig opgebouwd in kleurnuances. 

De werken zijn ontstaan vanuit een gevoel van noodzaak, het willen fluisteren tegenover het schreeuwen. De werken gaan dieper in op de begrippen: emotie, gevoel en ervaringen ten aanzien van onze eigen gedachten. Worden gedachten gevormd door de kennis die een gedachte opzichzelfstaand heeft? Hoe objectief zijn onze gedachten? Of is een gedachte bij deviatie een subjectieve interpretatie van een individuele ervaring van een bepaalde situatie, (aangeleerd) gedrag of zienswijze?

Kan een gedachte in essentie zuiver zijn, of is de gedachte bij deviatie al vervuild vanaf de bewustwording van een gedachte? Tot welke zuiverheid behoort een (gevormde) gedachte, hoe verhoudt deze gedachte zich tot zichzelf? Kan de gedachte als objectief aanvaard worden? Het idee waarin de gedachten tot stand komen, bepaalt wellicht de context al van de gedachten. 

Waarin zit de essentie van een gedachte, in welke zuiverheid kan deze gedachten aangenomen worden voor de waarheid die niet is gebaseerd op een subjectieve ervaring of zienswijze?

Samenzijn met kleur is een startpunt, een oproep om niet op te gaan in de waan, maar om stil te blijven staan. De rust te nemen om onze eigen gedachten te bevragen. Wat betekent deze gedachte voor mij? Is deze gedachten wel geloofwaardig? veroordeel niet, luister, neem de tijd. 

De werken doen een aanspraak op het vermogen van het bevragen van onze eigen beweegredenen ten aanzien van onze eigen gedachten (en de betekenis van deze gedachten). Het bevragen van onze eigen positie tegenover het grotere complexe geheel. De werken geven een eerste aanzet tot een dialoog een gesprek over onze eigen gedachten, overtuigingen (tegen)over deze gedachten. 

Het is belangrijk om niet te (ver)oordelen, maar juist open te staan voor betwisting. Durf te twijfelen aan je eigen gedachten, overtuigingen en gevoelens.

De contradictie van het creëren en het bevragen van de zuiverheid van gedachten vanuit een subjectieve gedachte, ervaring of gevoel.

Binnen de werken wordt gezocht naar een beleving, een intimiteit van onze eigen geest en lichaam. De intieme innerlijke ervaring van onze eigen subjectieve geestdrift. Ervaar de ervaring van kleur als startpunt van het bevragen. Geen grootse bewegingen of extraverte expressie van emoties, slechts een stil samenzijn met kleur, gedachten en gevoel.

Haal diep adem, bevraag en betwijfel
Back to Top